Kort glimt från baggauktionen i Jönköping

Under lördagen hölls den traditionella baggauktionen på Clinic Arena i Tenhult, utanför Jönköping. Det var som vanligt väldigt trevligt att träffa kollegor och se vackra djur.

Text och foto: Einar de Wit

Auktionskommitén hade ordnat hela tillställningen på ett utmärkt sätt och allt flöt på bra. Vad som skiljde sig från vanligt var att köpsuget under auktionen var märkbart lägre än vad det brukar vara. De mest attraktiva baggarna gick för höga priser, men fler baggar än vanligt gick för minimipriset (7 000 kr) och ett större antal än vanligt förblev osålda. Snacket efteråt bland auktionsgästerna gick ut på att den krävande sommaren frestat på fårägarna. Många har knappt med foder, många har inte tillräckligt med halm för vintern, räntorna är höga och vargproblematiken oroar. Kanske är fårägarna denna höst mer osäkra än vanligt över framtiden och avvaktar med att köpa dyra baggar?

Ett stort tack till alla ideella krafter i auktionskommitén som ordnat en trevlig auktion!

Ordförande i Jönköpings Läns Fåravelsförening hälsar alla välkomna till årets baggauktion.

Köpsuget under årets auktion var klart lägre än det brukar vara. Orsaken till det kan säkert diskuteras, men det berodde inte på kvaliteten hos de försålda djuren.

Utcheckning från auktionen. Birgit Fag och Therese Thuresson hjälper till med det praktiska.