Köttforskning på Götala – de första femtio åren

På Götala har huvuddelen av SLU:s produktionsförsök inom nötkött bedrivits det senaste halvseklet, på senare år även inom lammkött. Anna Hessle och Frida Dahlström har skrivit en rapport om de första femtio årens forskning på Götala.

Läs om vad forskningen har fokuserat på under de olika årtiondena och om försöken runt uppfödningsmodeller, proteinfodermedel, grovfoder, naturbetesmarker, djurvälfärd, ätkvalitet mm.

Köttforskning på Götala – de första femtio åren (pdf) ››