Förvirring kring köttkonsumtion

Jordbruksverket redovisar statistik för Sveriges köttkonsumtion, ett ämne som blivit allt hetare. Problemet är bara att aktörer upprepade gånger, oberoende av varandra hänvisar till statistiken på fel sätt.

Läs artikel