Åkermarkens användning mellan 1865 och 2022

Animation