Antal får i juni 2018-2021

Källa: Jordbruksverket