Antal företag med får 2018-2021

Källa Jordbruksverket