Antalet lantbruksdjur 1974-2021

Illustrativ animation som visar utvecklingen av antalet får, mjölkkor, köttkor och grisar