Att leva nära stora rovdjur

Rapport 7005 från Naturvårdsverket