Att sätta siffror på biodiversitet – en förstudie

Ett projekt inom Branschutvecklingspengen Nötkött

Slutrapport