Att sätta siffror på biodiversitet – en förstudie.

Ett projekt inom Branschutvecklingspengen Nötkött

Slutrapport