Av den totala jordbruksmarken i Sverige är 456 tusen hektar betesmark

Artikel