Avel för ökad produktion kan rädda hotade husdjursraser

Artikel med länk till avhandlingen