Branschriktlinjer för småskalig slakt och styckning av storboskap, gris och lamm. JTI-rapport nr 385

JTI-rapport via JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik