Branschriktlinjer för livsmedelsproduktion

Livsmedelsverkets branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är livsmedelsbranschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Det finns branschriktlinjer för många olika branscher, till exempel gårdsmejeri, småskalig slakt och fler är på gång. Alla branschriktlinjer finns på Livsmedelsverkets hemsida.