Rekommendationer 2022 angående fotröta vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2022