Dräktighetsscanning

Carl Williams kommer till Sverige varje år i november och januari för att dräktighetsscanna våra tackor. Antalet tackor och besättningar ökar år för år. Det är glädjande att allt fler har upptäckt detta fantastiska hjälpmedel. Ett problem är dock att än så länge har vi bara Carl. Tiden är knapp och han jobbar nästan dygnet runt vid högsäsong!

Det är därför viktigt att du underlättar hans arbete så mycket som möjligt. Du kan när som helst på året anmäla dina tackor till scanning. Ju tidigare du anmäler desto lättare blir det att planera för dem som organiserar scanningen i olika delar av Sverige. Nu scannar även Martin Sjunnesson. Hans kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Fördelar med scanning:
1.
Du vet vilka tackor som är obetäckta och kan ta ställning till vad du ska göra med dem. Är det många så kanske du släpper bagge igen eller så behöver du bara underhållsfodra dem under vintern – sparar pengar.

2. Du kan dela in tackorna i grupper efter hur många ungar de ska ha och fodra dem så mycket de behöver – sparar pengar och ger friskare tackor och starkare lamm.

3. Du kan beställa rätt mängd öronmärken – sparar pengar eller räddar dig från att stå där med för få märken mitt i lamningen.

4. Vid lamningen vet du hur många lamm som skall födas. Om du hjälper en tacka att lamma så vet du om hon har flera ungar i sig som du också ska hjälpa till världen. Obs! Om tackan beter sig underligt (är slö, krystar, orolig etc) efter att det scannade antalet lamm är ute så kan det vara bra att känna efter igen att det inte ligger kvar någon unge. Var alltid försiktig och rentvättad när du hjälper till vid lamningen.

5. När det uppstår adoptionssituationer så kan du lättare adotera bort lamm mitt i en pågående lamning och då få bättre resultat. Du kan t ex adoptera en unge till en som håller på att lamma, som du vet bara skall ha en unge. Det kan också vara en tacka som ska ha flera men där en eller fler ungar är dödfödda – sparar pengar och arbete med flasklamm!

6. Ibland ser Carl att en tacka har något problem; t ex en cysta i livmodern. Då kan du ta bort det djuret istället för att spara den till nästa år och hoppas på bättre tur.

Behöver du fler argument??

När skall tackan scannas?
Vid 40 – 80 dagars dräktighet är resultatet nästan 100%. Tidigare kan
endast dräktig eller icke dräktig konstateras. Efter 90 dagar är fostren så stora att de kan skymma varandra!

Riktvärden:

Baggsläpp Scanning
Augusti – September November
20 September – 20 Oktober December
20 Oktober – 20 November Januari

Den stora ruschen är januari, då scannas ca 15 000 tackor i Sverige.
Ni som har betäckning på andra tider på året får ringa Martin Sjunnesson efter som Carl reser hem till Nya Zeeland i mitten av februari. Martins kontaktuppgifter står längst ner.

Råd vid scanning:

  • Carl skall få plats att sitta på vänster sida om buren och det är bra om den med märkfärg står mittemot. Det blir rörigt om man vill ta id-nr samtidigt eftersom det går så fort. Det smidigaste är att färgmärka tackorna och göra det i lugn och ro när Carl har åkt, så minskar också risken för fel.
  • Det skall helst inte vara några starka lampor som lyser ovanför där Carl skall vara.
  • Har du en större besättning, finns inte tid att läsa öronnummer! Snabbaste sättet att märka är med sprayfärg. Många märker 1-dräktiga med en färg, trillingar och fler med en färg och tvillingar omärkta. Vill man ha system där man även märker ut tid för födsel kan ett sätt vara att man sätter färgkoden fram vid huvudet eller på rumpan, beroende på om de skall ha tidigt eller sent på säsongen. Då måste även tvillingar sprayas. Det viktigaste är att det inte blir för mycket för en själv att hålla ordning på. För dem som säljer ullen vill det till att färgen går bort.
  • Tackorna skall inte ha ätit alls samma dag som scanningen, då kan fostren skymmas av mat. Detta innebär att du inte heller ska fodra mycket på kvällen innan så att de går och äter på natten och tidig morgon. Om du fodrar med hela rundbalar så gäller det att planera så de tar slut eller stänga bort djuren från dem i god tid. Du ska heller inte strö en massa halm dygnet innan scanning för då går de och äter detta istället. Att se till så att de inte har buken full av grovfoder är en av de viktigaste sakerna att tänka på för att få ett tillförlitligt resultat vid scanningen.
  • Carl behöver tillgång till ljummet vatten som han skall ha i sin apparat, bara några liter behövs.
  • Kontant betalning med pengar eller med check – han tar inte Visakort längre.
  • Sortera tackorna när Carl har åkt.

Vid anmälan vill Carl veta:

  • När baggen släpptes.
  • När baggen togs bort.
  • Hur många tackor som ska scannas, varav tacklamm.

Text Kaj Sjunnesson