”Ett får i produktion ska ha minst lika bra grovfoder som en mjölkko”

Artikel