EviWild

EviWild är en portal som samlar och kommunicerar vetenskaplig evidens gällande effekten av åtgärder som ska minska påverkan av vilda djur på människors intressen. Målsättningen är att skapa en lätttillgänglig databas där den intresserade kan hitta sammanfattad information om kunskapsläget. Här finns rapporter från forskning om tamdjur och rovdjur från hela värden.