Får du göra operativa ingrepp eller ge hormoner till dina får och getter?

Information via Jordbruksverket