Fårbranschens gemensamma riktlinjer mot avmaskningsmedels-resistenta parasiter

Hämta riktlinjerna som pdf-dokument