Flasklamm

Flasklamm är ett kärt ämne som de flesta har erfarenheter av och åsikter om.
Det är nästan oundvikligt att få flasklamm ibland. Med lite tur så kan man adoptera bort dem efter ett tag men ibland drabbas man av sjukdomar eller andra problem (för hög fruktsamhet t ex) som gör att man helt plötsligt har ett eller flera flasklamm.

Många tycker att flasklamm är oekonomiska och ett slöseri med tid men rätt hanterade så kan de växa upp till normala lamm och faktiskt täcka sina kostnader om inte annat. Har de dessutom ett skinnvärde så finns det all anledning att ta hand om dem.

Det är viktigt att de får en så bra start som möjligt. Om de redan vid födseln blir moderslösa så är det mycket viktigt att se till att de får i sig råmjölk, helst hela första dygnet. Man kan beräkna att ett lamm ska ha ca 50 ml per kg kroppsvikt tre gånger om dagen. T ex ska ett lamm som väger 4 kg ha 4×50 ml= 200 ml mjölk per måltid och de ska ha den här mängden 3 gånger om dagen. Ju yngre lammet är desto oftare behöver det få mat och då får man sprida ut mängden jämnt över dygnet så gott det går.

Dessa mängder är ett bra rättsnöre att måtta efter men du avgör ju självklart om lammet behöver mera. Det ska vara rakt i ryggen och lägga på sig hull. Vissa flasklamm har varit så dåliga när man har tagit hand om dem så att de har svårt att lägga på sig så det får man också ha med i beräkningen.

Det allra smidigaste är att direkt vänja dem vid att dricka från en hink med nappar. Då kan man se till att de har fri tillgång på mjölk i hinken och de växer bättre. Hink med fri tillgång fungerar bättre under den kalla årstiden då mjölken håller sig flera dagar och det inte finns flugor. Då kan man diska hinken noga var tredje dag och sedan bara fylla på den där emellan.

Man kan också ge dem mjölken i en ränna eller spann. Då kan man behöva lära dem att dricka men de brukar förstå ganska snabbt. Fördelen med detta är att de inte kan bita sönder några nappar.

Ibland blir de lite lösa i magen när man börjar flaskmata dem. Då brukar det räcka med att ge dem några små doser kolpasta. Det finns färdigt på tub som man klämmer ut direkt i munnen på dem, ca ett till två tryck en gång om dagen i några dagar brukar göra susen. Om inte så får man undersöka om det är någon bakterie eller parasit de har drabbats av.

Om man har flera och ger dem i flaska kan det vara bra att ha handskar på sig så att de inte gnager sönder händerna i väntan på sin tur.

Flasklamm ska alltid ha tillgång på fint hö eller ensilage, kraftfoder och vatten. Räkna med att mjölkersättningen behövs under 6-8 veckor. Som tumregel kan man säga att de ska ha växt 10 kg från födelsevikten, dvs väga minst ca 13-15 kg, när man tar bort ersättningen. Man kan börja med att dra in på någon måltid eller låta det ta slut i hinken under några dagar så att de får en motivering att söka sig annan föda. Men sedan är det ofta bäst med en tvär avvänjning. Då förstår lammet ganska snabbt att du inte kommer med mat och det lugnar sig. Man kan ta bort mjölkersättningen tvärt på en gång men det förutsätter att lammet verkligen har haft fri tillgång på kraftfoder och fint grovfoder så att det äter det. För att lammen inte ska få en tillväxtsvacka när man slutar ge mjölk kan man ge lite extra protein, t ex i form av soja, runt avvänjningen.

Det finns ingen stor fördel med att vänta så länge som möjligt med att ta bort mjölken. Mjölkersättningen kostar, man blir bunden och arbetstiden kostar och ju äldre de är desto mer biter de sönder napparna och all mjölk rinner ut.

Ofta tycker jag att det brukar vara bra att ha någon tacka med i flasklammsgruppen. Det ska vara en äldre som kan vara lite som en trygghet, kanske någon mager som behöver äta upp sig lite. Kanske man har haft någon som har haft juverinflammation som man i alla fall vill sortera bort från de friska digivande tackorna. Se upp bara så att hon inte dricker ur mjölkspannen! En del gör det men då får man sätta lock på.

Lammnäringar finns av olika märken liksom råmjölksersättningar. Det är ofta så när det gäller lammnäringarna att de fetaste ger de finaste lammen men det finns flera som är helt ok. Har man många lamm så är det en prisfråga.
De som har mjölkkor i närheten kan ibland tycka det är smidigt att hämta mjölk från korna och ge. Det är bra att syra mjölken och till detta finns syrningsmedel avsett för att syra mjölk till kalvar som är ekonomiskt att köpa.

Så fort lammet är avvant från flaskan/hinken så kan du släppa ut det med de andra lammen under förutsättning att det finns tillgång på samma sorts foder där som det är vant vid. Går de andra lammen på bete med sina mödrar så blir det tufft för ett litet lamm att bara klara sig på gräs. Då får man antingen ställa ut en foderautomat eller bygga en lammkanmmare som man har kraftfoder i men då kommer vissa av de andra lammen att äta där också så då kan ett bättre alternativ vara att ha det i en liten hage kanske med en tacka med trillingar så kan de ha en lammkammare med kraftfoder där.

Text och bild: Emma Rosenmüller

(Texten har uppdaterats 2021 av Anna B.)