Flora incognita

App som kan identifiera växter. Gratis och finns på svenska. Användbar för att kartlägga vad som växer på vallar och beten.