Beräkningsverktyg för foderstat till svenska slaktlamm

Nu lanserar Gård & Djurhälsan nytt program som ger stöd och kunskap om hur du beräknar foderbehov till växande lamm. Verktyget är fritt att använda under hela 2024.

Fodersnurran för lamm.xlsx (laddas ned)

Mer information och film om Fodersnurran för lamm