Förluster på gårdar och slakterier – så mycket kött och mjölk blir inte mat

Två nya rapporter från Jordbruksverket visar hur stor mängd kött, mjölk och biprodukter som inte blir mat. Ökad resurseffektivitet i produktionen kan ge mer mat, öka lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Pressmeddelande med länkar till vidare läsning