Försäljning av små mängder – uppdaterad och utvidgad broschyr

Nya nationella regler om försäljning av små mängder primärprodukter gäller sedan 1 september i år. Nu finns en uppdaterad och utvidgad broschyr om försäljning av små mängder primärprodukter. Flera texter är uppdaterade, andra avsnitt är helt nya.

Som exempel så innebär små mängder opastöriserad mjölk högst 70 liter per vecka. I broschyren förtydligar Livsmedelsverket vilka regler som gäller vid sådana leveranser.

Texten om köttlådor är mer utvecklad än i den tidigare versionen.

Läs mer och hämta broschyren via Livsmedelsverket