Gott resistensläge för djur i Sverige

Swedres-Svarm redovisar antibiotikaanvändning och resistensläge inom djur- och humanvården i Sverige. Rapporten ges ut årligen i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på SVAs hemsida

Rapporten Swedres-Svarm

Faktablad om antibiotika och djur