Höstsådd rajgräs som gödslats och betats läckte mycket kväve

Artikel med länk till en tysk vetenskaplig studie