Informationsbroschyr för mellanstadiet

tackabaggelamm

TACKA + BAGGE = LAMM är ett skolmaterial till mellanstadieklasser som de kan användas lantbruksdagar med mera. Broschyren som håller en grundläggande nivå tänkt till skolbarn kan också fungera som en introduktionsinformation till de som är nyfikna på hur det kan vara att ha får.

Se broschyren som pdf ››