”Ju mer vi kan förädla och sälja direkt till kund ju bättre är det”

Artikel