Klövatlas

Exempel på normala klövar och klövförändringar som kan ses hos får.

Klövatlas, uppdaterad version