Koccidios hos lamm

Diarre hos 1-2 månader gamla lamm kan vara koccidios. Koccidier trivs väldigt bra i permanenta rastfållor men kan även spridas på stall och bete.

Viktiga förebyggande åtgärder är:

  • Torra rena ströbäddar och god hygien kring foderbord och vattenkar/ vattenkoppar.
  • God utfodring till tackor för bra råmjölk
  • Goda råmjölksrutiner dvs RRR =råmjölk raskt och rikligt till lammen, särskilt viktigt till risklamm.
  • Minska beläggningen särskilt i slutet av lamningen
  • Släpp inte ut lammen i tackornas vinterrastfålla utan byt fålla när lammen fötts alternativt håll djuren inne tills betessläpp
  • Parasitfritt välkomstbete till tackor och lamm
  • Blanda inte lamm i alltför olika åldersgrupper på samma yta då de äldre sprider koccidier utan att bli sjuka men som de yngre lammen smittas av och de utvecklar diarré.
  • Läs mer om koccidios här.