Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får

Vid inköp och försäljning av djur, glöm inte