Korsningsavel i vårlammproduktionen

Skriften Korsningsavel i vårlammproduktionen vänder sig till dig som har för avsikt att starta eller utöka en produktion av slaktlamm för leverans av lamm under våren, så kallad vårlammproduktion.

Checklista för inköp av livdjur och en film med ett exempel på korsningsavel.

Film med ett gårdsexempel på hur man väljer livdjur för vårlammsproduktion.

Materialet är finansierat av LRF Kött  och är en del av Handlingsplan Lamm.