Kortfakta om den svenska fårnäringen

Grafik som visar hur svenska fårnäring ser ut kan hämtas här