Lantbrukets djur i juni 2020 Preliminär statistik

Preliminärt resultat av den stora strukturundersökning som gjordes 2020.

Artikel