Livsmedelsverkets lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur

Livsmedelsverkets hemsida