Mellan 2016 och 2020 har antalet tackor och baggar ökat i Norrbottens län, Västerbottens län och Dalarna län

Via Jordbruket i siffror