Villkorad läkemedelsanvändning Får (ViLA)

Den första november 2023 trädde en ny lagstiftning för villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) i kraft, nu heter den D35 och ersätter den gamla förordningen, D9. Läs om hur ViLA fungerar här.