Odlingsåtgärder i jordbruket 2022

Statistik över träda, slåttervall, förfrukter, jordbearbetning, fånggrödor samt spridning av kalk på åkermark