REKO-ringar i Sverige

Hushållningssällskapets hemsida samlar man kunskap och erfarenheter, både för dig som vill driva en REKO-ring och för dig som vill sälja genom REKO.