Resistensbestämning av fästingar och dess relevans för fästingburna infektioner hos får

Sammanfattning via Stiftelsen Lantbruksforskning, se mer under rubriken Sammanfattning av slutrapport