Sheep Livestock Data by Country 2016

Statistik över antalet får i världens olika länder.

Källa: Sheep Livestock Data by Country, FAO Data | Food and Agriculture Organization, viewed 4th March, 2016.