Slakt och annan avlivning av får och getter

Information via Jordbruksverket