Slaktvägledning för producenter får/lamm

Ett inspelad lunchträff med viktig information om djurskyddsbedömning inför transport till slakt.