Små gårdar med betande djur viktiga för landskap och biologisk mångfald

Referat via Greppa Näringen med länk till doktorsavhandlingen Livestock as resource users and landscape managers