Småskalig slakt och förädling. Att bygga för småskalig slakt och förädling – en idéhandbok. JTI-rapport nr 360

Rapport via JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik