Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet

Ett av Maedi-Visnaprogrammets syften är att möjliggöra en säker livdjurshandel. Statuskontrollen är ett led i att underlätta detta.

Satuskollen finns på Gård & Djurhälsans hemsida.