Strategier och lönsamhet vid napplammsuppfödning

I projektet ”Strategier och vid flasklammsuppfödning” följdes napplammsuppfödningen under vårlamningen 2020 i fyra besättningar. I projektet dokumenterades rutiner, tidsåtgång, lammens tillväxt, foderåtgång, slaktresultat m.m. samt det ekonomiska utfallet.

Läs rapporten via SLU