Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer eller utbrott av smitta

Svenska Blå Stjärnans hemsida