Sverige använder minst antibiotika till djur inom EU