Tio åtgärder för att minska förluster av livsmedel

Minst 450 000 ton livsmedelsråvaror blir aldrig mat. Det här är något som både minskar producenternas intäkter och påverkar miljö och klimat negativt. Det framgår i en slutrapport om livsmedelsförluster från Jordbruksverket, som nu föreslår tio åtgärdsområden för att mer av de förlorade råvarorna ska bli mat. Läs en sammanfattning på Greppa Näringens hemsida med länka till slutrapporten mm.